Algemene Voorwaarden Amanda Lees – intuïtieve coaching 2022

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod en de diensten van Amanda Lees – intuïtieve coaching, alsmede op alle overeenkomsten en opdrachten tussen Amanda Lees en klanten.

Artikel 2. Aard van de Dienstverlening

Amanda Lees – Intuïtieve coaching biedt haar diensten aan in de vorm van coaching, opleidingen, trainingen, workshops, readings, healings en lezingen op afstand, online en op locatie. Amanda Lees – intuïtieve coaching kan geen garantie voor succes geven, aangezien de verantwoordelijkheid en inspanning bij de klant/opdrachtgever ligt. Amanda Lees – intuïtieve coaching zal zich inzetten om de klant/opdrachtgever zoveel mogelijk naar succes en voldoening te coachen.  In het geval van een reading of afstemming kan het voorkomen dat de klant/opdrachtgever niet het antwoord krijgt waar de klant/opgever naar zocht, deze diensten bestaan uit energiewerk waar geen pasklare antwoorden uit komen.

Artikel 3. Inschrijving

Artikel 3.1 Inschrijving persoonlijke coachsessie, healing, reading of afstemming

Bij een persoonlijke coachsessie, reading, healing of afstemming volstaat een inschrijving of aanmelding via e-mail, telefonisch, het contactformulier op de website;  www.amandaleescoaching.com of via de betaalshop van Amanda Lees – Intuïtieve coaching.

Na het overeenstemmen van een afgesproken datum, tijd en plaats ontvang je een e-mail met een afspraakbevestiging.

Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven.

Artikel 3.2 Inschrijving opleiding, training, workshop, cursus, challenge, retraite en lezing

Inschrijving verloopt uitsluitend via het inschrijfformulier op de website; www.amandaleescoaching.com, via de e-mail of de betaalshop van Amanda Lees – Intuïtieve coaching.

Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven staat.

Inschrijving is alleen geldig na (een deel van de) betaling.

Indien betaling tot maximaal 4 werkdagen na inschrijving niet is ontvangen, wordt de inschrijving als niet verstuurd beschouwd. Amanda Lees – intuïtieve coaching behoudt zich het recht om toelating tot een workshop, cursus, challenge of retraite te weigeren indien de betaling niet is ontvangen.

Plaatsing geschiedt op volgorde van (ontvangen) betaling

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

Alle prijzen worden aangeboden inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.

Artikel 4.1 Betalingsvoorwaarden persoonlijke coachsessie, healing, reading of afstemming

De betaling dient te zijn voldaan voorafgaand aan een persoonlijke coachsessie, reading of afstemming, tenzij anders overeengekomen is.

Betaling geschiedt door overboeking van het overeengekomen bedrag naar bankrekeningnummer NL63KNAB0259879231 t.n.v. A. Lees onder vermelding van het factuurnummer en/of de overeengekomen dienst.

Artikel 4.2 Betalingsvoorwaarden opleidingen, trainingen, workshops, cursussen, challenges, retraites of lezingen

Betaling dient te geschieden bij inschrijving. Na de inschrijving ontvangt de klant een bevestiging van de inschrijving met daarin de betaallink. Of in het geval van aanmelding direct via het betaalsysteem; je ontvangt na betaling de factuur en je bent direct ingeschreven.

De inschrijving is definitief wanneer de betaling is ontvangen op de rekening van A. Lees.

Indien de betaling tot maximaal 5 werkdagen na inschrijving niet is ontvangen, wordt de inschrijving via het inschrijfformulier of e-mail als niet verstuurd beschouwd, indien anders is overeengekomen.
Het overeengekomen bedrag dient in één keer te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling geschiedt doormiddel van overboeking van het overeengekomen bedrag naar bankrekeningnummer NL63KNAB0259879231 t.n.v. A. Lees onder vermelding van het factuurnummer en/of de overeengekomen dienst of na betaling via het betaalsysteem.

In geval van opleidingen, trainingen, workshops, cursussen, challenges en retraites is het noodzaak dat de betaling ontvangen is bij Amanda Lees – intuïtieve coaching, voordat de opleiding, training, workshop, cursus, challenge of retraite van start gaat.

Artikel 5. Opschorting- en annuleringsvoorwaarden

Amanda Lees – intuïtieve coaching, behoudt zich het recht om een persoonlijke coachsessie, reading, healing, afstemming, opleiding, training, workshop, cursus, challenge of retraite naar eigen inzicht en op elk moment op te schorten of te annuleren.

Artikel 5.1. Opschorting door Amanda Lees – intuïtieve coaching

Bij opschorting van een persoonlijke coachsessie, reading, healing of afstemming door Amanda Lees – Intuïtieve coaching, zal Amanda Lees een nieuwe afspraak maken met klant, doch binnen 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

Bij opschorting van de gehele of een gedeelte van een opleiding, training, workshop, cursus, challenge, retraite of lezing door Amanda Lees – Intuïtieve coaching, zal Amanda Lees nieuwe data plannen.

Artikel 5.2. Opschorting door de klant/opdrachtgever.

Opschorting van een persoonlijke coachsessie, reading, healing of afstemming door de klant/opdrachtgever dient 24 uur voor aanvang van de afgesproken dienst telefonisch of per e-mail doorgegeven te worden. Amanda Lees zal zo snel als mogelijk een voorstel voor een nieuwe datum doen.

Opschorting van de gehele of een gedeelte van een opleiding, training, workshop, cursus, challenge, retraite of lezing door de klant/opdrachtgever is niet mogelijk, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5.3. Annulering door Amanda Lees – intuïtieve coaching

Bij annulering van een persoonlijke coachsessie, reading, healing of afstemming voor aanvang van de overeengekomen dienst, wordt het volledige overgemaakte bedrag binnen 5 werkdagen teruggestort naar de klant door Amanda Lees – intuïtieve coaching.

Bij annulering van de gehele opleiding, training, workshop, cursus, challenge, retraite of lezing wordt het volledige overgemaakte bedrag binnen 5 werkdagen teruggestort naar de klant door Amanda Lees – intuïtieve coaching. Indien een aanbetaling is overeengekomen, zal na het annuleren van een overeengekomen dienst de aanbetaling teruggestort worden naar de klant/opdrachtgever.

Bij annulering van een gedeelte van een opleiding, training, workshop, cursus, challenge, retraite of lezing wordt het betaalde bedrag verrekend met de genoten lessen en het resterende bedrag wordt binnen 5 werkdagen teruggestort naar de klant door Amanda Lees – intuïtieve coaching.

Artikel 5.4. Annulering door de klant/opdrachtgever.

Annulering van een persoonlijke coachsessie, reading, healing of afstemming door de klant/opdrachtgever dient 24 uur voor aanvang van de afgesproken dienst telefonisch of per e-mail doorgegeven te worden.

Annulering van de gehele of een gedeelte van een opleiding, training, workshop, cursus, challenge, retraite of lezing door de klant/opdrachtgever dient 24 uur voor aanvang van de afgesproken dienst telefonisch of schriftelijk (per e-mail) te worden voldaan.
Annulering van de gehele of een gedeelte van een opleiding, training, workshop, cursus, challenge, retraite of lezing, ongeacht reden, of het zonder bericht niet komen opdagen, geeft geen recht op restitutie van (of een gedeelte van) het betaalde bedrag zoals vermeld op de factuur, of op inhalen van de gemiste cursusdag.

Annulering van deelname aan een workshop, training, opleiding, cursus, challenge, retraite of lezing via e-mail of telefonisch is tot 7 kalenderdagen voor aanvang van de overeengekomen dienst kosteloos. De klant/opdrachtgever zal, indien de betaling is voldaan, recht hebben op restitutie van het betaalde bedrag zoals vermeld staat op de factuur.

Annulering van een persoonlijke coachsessie, reading, healing of afstemming door de klant/opdrachtgever is tot 24 uur voor aanvang van de afgesproken dienst telefonisch of per e-mail kosteloos. De klant/opdrachtgever zal, indien de betaling is voldaan, recht hebben op restitutie van het betaalde bedrag zoals vermeld staat op de factuur.

Annulering van deelname aan een opleiding, training, workshop, cursus, challenge, retraite of lezing telefonisch of per e-mail, gelijk aan of korter dan 7 kalenderdagen voor aanvang van de overeengekomen dienst, wordt 50% van het totale gestorte bedrag ingehouden en het resterende bedrag binnen 5 werkdagen teruggestort.

Annulering van deelname aan een opleiding, training, workshop, cursus, challenge, retraite of lezing telefonisch of via e-mail, gelijk aan of korter dan 3 kalenderdagen voor aanvang van de overeengekomen dienst, vindt geen restitutie plaats.

Indien een aanbetaling is overeengekomen, zal na het annuleren van een overeengekomen dienst de aanbetaling ingehouden worden.

Artikel 6. Aanvullende voorwaarden

Wanneer het maximaal aantal deelnemers voor een opleiding, training, workshop, cursus, challenge, retraite of lezing is bereikt, wordt dat vermeld op de website en social media (instagram/facebook). 

Plaatsing geschiedt op volgorde van (ontvangen) betaling.

Als je je hebt ingeschreven maar niet geplaatst kunt worden, krijg je daar via een e-mail bericht van. Het overgemaakte bedrag wordt dan binnen 3 werkdagen volledig teruggestort.

Je kunt je naam laten plaatsen op een wachtlijst voor de eerstvolgende keer dat de cursus of workshop gegeven wordt.

Je op een wachtlijst laten plaatsen is vrijblijvend en verplicht je tot niets.

Mensen op de wachtlijst krijgen bij de eerstvolgende cursus of workshop voorrang bij plaatsing.

Voor elke nieuwe opleiding, training, cursus of workshop is het, ook voor mensen op de wachtlijst, nodig je opnieuw in te schrijven en aan de betalingsvoorwaarden te voldoen.

Artikel 7. Informatieverstrekking

De klant/opdrachtgever is zich bewust dat hij/zij alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen dienst, naar waarheid verstrekt aan Amanda Lees – intuïtieve coaching. Amanda Lees – intuïtieve coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke ontstaan is doordat Amanda Lees – intuïtieve coaching is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door klant/opdrachtgever.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Amanda Lees – Intuïtieve coaching stelt zich niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, tijdens de dienstverlening van Amanda Lees – Intuïtieve coaching.

De activiteiten en aangeboden diensten van Amanda Lees – Intuïtieve coaching zijn geen vervanging van een (psychologisch) consult bij een gediplomeerd psycholoog en/of arts.

Artikel 9. Copyright

Amanda Lees – intuïtieve coaching heeft copyright op al haar teksten en media. Niemand is, zonder toestemming van Amanda Lees – intuïtieve coaching, gerechtigd om dit te kopiëren, doorsturen, vermenigvuldigen, doorverkopen of op een andere wijze te gebruiken.

Artikel 10. Vertrouwelijk (wet AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Alle gegevens en informatie die Amanda Lees – intuïtieve coaching ontvangt van de klant/opdrachtgever, blijft vertrouwelijk en beschermd.

Artikel 11. Klachten
Wanneer de klant/opdrachtgever niet tevreden is over een door Amanda Lees – intuïtieve coaching geleverde dienst, dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het leveren van de start van deze dienst aan Amanda Lees – intuïtieve coaching te melden. Er vindt dan overleg plaats over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de klacht verholpen wordt. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

Amanda Lees Intuïtieve coaching
Noord-Scharwoude
contact@amandaleescoaching.com
www.amandaleescoaching.com
KvK 76337057
BTW nr NL003078010B19
Bankr.nr NL63KNAB0259879231

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bewerkt op 18-02-2022.