Voor het schrijven van deze blog heb ik mij afgestemd op een groep Hoogbewuste Lichtkinderen, zoals je op de foto kunt zien is zij er eentje van. Mijn dochter Masha, een Nieuwe Aarde kindje, Kristalkindje, Hoogbewust Lichtkindje. (allemaal termen die dezelfde groep kinderen omschrijven)
Ik vraag deze zielengroep:
“Wat mag er vanuit jullie door mij heen stromen? Op welke wijze willen en kunnen jullie mij helpen?”

De volgende informatie komt naar voren.

De Tussenruimte
De Hoogbewuste Lichtkinderen reizen naar de Tussenruimte. Zij zijn van een zeer hoge trilling – een andere dimensie waar wij ons bijna geen voorstelling van kunnen maken. In deze tussenruimte mogen zij wennen aan een andere ‘trilling’, bewustzijnsniveau, voordat zij naar aarde kunnen komen. In deze tussenruimte leren zij aardse gebruiken en daarna komen zij af en toe naar aarde om te ervaren. Na deze ‘scholing’ zijn ze klaar om aan hun toekomstige doel te werken; zoals bijvoorbeeld liefde en licht verspreiden, of mensen op hun wijze helen en naar een hogere trilling begeleiden, of lagere aardse energieën te transformeren naar lichtere liefdevolle energieën. Elk Hoogbewuste Lichtkindje heeft zijn/haar eigen doel welke met specifieke ouders en mogelijke broers en/of zussen bereikt kan worden.
Heel kort en duidelijk uitgelegd maar natuurlijk ook in heel andere vormen mogelijk:
Werken toekomstige ouders als spirituele coaches? Dan zal er een Hoogbewuste Lichtkindje met als doel; heling, liefde en licht verspreiden geboren worden.

Werken toekomstige ouders in de politiek? Of hebben zij connecties met politieke bezigheden? Dan is er een kans dat er een Hoogbewuste Lichtkindje met als doel; lagere aardse energieën transformeren naar lichtere liefdevolle energie, in dat gezin geboren wordt.

In het Universum, waar de Tussenruimte zich ook bevindt, is geen tijd en ruimte. Zo kunnen Hoogbewuste Lichtkinderen (in aardse termen) al eeuwen geleden gekoppeld zijn aan ouders, broers, zussen.

Aan mij de taak om de ouders klaar te maken voor ontvangst…

De aanwezigheid van ‘jouw’ Hoogbewuste Lichtkindje
Veel ouders zullen de aanwezigheid van hun (toekomstige) kindje ervaren door het zien van fonkelingen, een aura, een beeld van hoe het kind er later uit zal zien, een orb of meerdere orbs, ‘iets’ in je ooghoek zien staan, een sensatie te ervaren zoals; een geur, geluid of gevoel.

Steeds weer moet ik denken aan de tekst van Kahlil Gibran:

Je kinderen zijn je kinderen niet.
Zij zijn de zonen en dochters van ’s levens hunkering naar zichzelf.

Zij komen door je, maar zijn niet van je,
en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.

Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten,
want zij hebben hun eigen gedachten.

Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,
want hun zielen toeven in het huis van morgen,

dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.
Je mag proberen gelijk aan hun te worden, maar tracht niet hen aan jou gelijk te maken.

Want het leven gaat niet terug,
noch blijft het dralen bij gisteren.

Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.
De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige,
en hij buigt je met zijn kracht opdat zijn pijlen snel en ver zullen gaan.
Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter
een vreugde voor je zijn:

Want zoals hij de vliegende pijl liefheeft,
zo mint hij ook de boog die standvastig is.”

Het incarnatieproces
Tijdens de zwangerschap is het incarnatieproces van de Hoogbewuste lichtkinderen in volle gang. Zo nu en dan mogen zij proeven van het leven in een lichaam op aarde, nog warm en veilig in de buik van mama. Ze mogen horen, voelen en proeven hoe het is om in een lichaam aanwezig te zijn. Stukje bij beetje incarneren ze steeds verder. Het meest intense onderdeel van dit incarnatieproces is de geboorte en de weken die daarop volgen. De Hoogbewuste Lichtkinderen vragen daarom van jou om zo dicht mogelijk bij je gevoel te blijven en alléén kraamvisite uit te nodigen als dat goed voelt. Anders niet doen. Ze hebben liefde, aandacht, warmte en begrip nodig in deze eerste weken op aarde.