Gechanneld vanuit de Nieuwe Aarde Kinderen op 17.03.2020 door Amanda Lees

Momenteel zijn er veel onverwachte zwangerschappen of zwangerschappen die al jaren op zich hebben laten wachten. Vele baby´s die nog in 2020 geboren willen worden. Het is de tijd van een grootste verandering (The Great Change) en deze baby’s komen nu om hun ouders te leren vertrouwen te houden.

Vertrouwen voor de moeder om in haar lichaam te zakken, naar haar intuïtie te luisteren, haar hart te volgen en voeding tot zich te nemen wat intuïtief goed voelt.

Voor de vader is het de tijd om echt te gaan luisteren naar zijn intuïtie, om de mannelijke spil in de relatie te zijn, naast het kiezen voor zichzelf in een gezonde balans.

Het is belangrijk dat de (aanstaande) vader zijn partner veel liefde en extra aandacht geeft. Dit is sowieso altijd wel belangrijk, maar juist in deze tijden waarin er veel angsten aanwezig zijn door het corona virus, mag de man meer met zijn partner in verbinding komen.

De balans in mannelijk en vrouwelijk in jezelf vinden. Leven vanuit je gevoel in plaats van uit ratio. Leg je vrouwelijke partner in de watten nu ze in verwachting is, geef haar de rust die ze nodig heeft (en waarschijnlijk niet altijd zal nemen als haar mannelijke deel nog op de voorgrond aanwezig is).

Verbinding met de baby in je buik
Aanstaande mama, ontvang de goede zorgen van je mannelijke partner met open armen. Het mag, het is nodig. Maak verbinding met de baby in jouw buik vanuit je solar plexus (zonnevlecht chakra) naar die van je baby en maakt via deze week ook verbinding met de ziel van je aanstaande baby. Hoor zijn/haar lied, de melodie die gezongen wordt. Voel de boodschappen die via jouw zonnevlecht binnenkomen.

Deze Nieuwe Aarde Kinderen hebben zeer belangrijke boodschappen voor hun ouders.

(Ziels)kinderen met een hoge frequentie
Rond 2027 zal er een nieuwe stroming met Nieuwe Aarde Kinderen komen welke een nieuwe mutatie bevatten. Zie het als een nieuw ‘ras’. Zij zijn puur en licht en communiceren door middel van emotie. Ze pikken feilloos op wat iemand bedoelt en zullen hier ook op reageren. Als iemand niet congruent is, zal hij of zij direct ‘door de mand vallen’.

Deze kinderen dragen zo’n hoge frequentie, dat het belangrijk is om nu al veel ‘voorwerk’ te doen op Aarde. Dat is een van de redenen dat we nu verplicht worden om naar binnen te keren en echt in verbinding moeten komen met onszelf en elkaar. De tijd van het ik-bewustzijn zal vervagen en een wij-bewustzijn op hoger niveau zal ontstaan.

Meer en meer mensen worden bewust van negatieve patronen in zichzelf en hun omgeving.

We zijn aan het stijgen naar een hoger bewustzijn en zodra wij daar arriveren (we zijn er bijna 😉), kunnen de Nieuwe Aarde Kinderen ook komen.

Miskramen
Er zullen ook wat meer miskramen gaan plaatsvinden helaas. Zielen die nu komen en gaan om aan te voelen hoe het is in een lichaam. De frequenties zijn lager hier op Aarde en met hun korte komst zullen ze testen of de frequentie van de moeder, het gezin en de Aarde al hoog genoeg is om te komen.

Schrik dus niet en wees niet bang als je een miskraam krijgt. Stap in vertrouwen als je dit aan voelt komen of ervaart. Het is nodig voor het grotere geheel. Ga niet twijfelen aan jezelf, want het is niet jouw ‘schuld’ dat dit gebeurt. Eigenlijk ben je ontzettend dienstbaar voor deze ziel omdat het even mag ervaren bij jou.

De Nieuwe Aarde Kinderen van 2020
De kinderen die tussen 2020 en 2025 geboren zullen worden dragen een specifiek Licht in zich waarmee zij anderen bewust aanraken. Ze hebben een andere blik in hun ogen dan we gewend zijn van baby’s en jonge kinderen. Ze zullen ook enerzijds hun ouders meer spiegelen in direct gedrag en anderzijds heel bewust aanzetten tot deze spiegeling.

Er zit dus een verschil in met de kinderen die tussen 2016 en 2020 geboren zijn, die ook een andere blik in hun ogen hebben dan we gewend zijn. Deze kinderen schipperen nog lichtjes tussen bewust en onbewust aanzetten tot die spiegelingen bij hun ouders. Zij zitten ook deels nog ‘vast’ in een collectieve energie in hun jonge jaren en hebben het gevoel alsof die emoties van hun of hun ouders zijn.

De kinderen die na 2020 geboren worden zullen dus heel bewust zijn van emoties. Zij kunnen goed schakelen tussen gevoel en ratio, alhoewel zij het zeer belangrijk dat zij ondersteund worden in de verbinding maken met zichzelf en anderen. Verbinding op zielsniveau.

Naar binnen keren dankzij deze pandemie.
Overal in het nieuws komt nieuwe informatie naar voren over het corona-virus. Zelf scrol ik graag verder en blijf bewust in mijn eigen gevoel. Maar… toch krijg ik door dat ik iets moet schrijven hierover.

Omdat (sociale) contacten zoveel mogelijk vermeden moeten worden, zal het gaan opvallen dat er meer thuisbevallingen gaan plaatsvinden. Dit is mogelijk omdat beide ouders meer in verbinding moeten komen met zichzelf en elkaar. Vertrouwen op het lichaam van de vrouw, dat zij met gemak het kindje op de wereld kan verwelkomen. Vertrouwen op het lichaam van het kindje, dat het precies weet hoe het op de wereld mag komen.

Vertrouwen, vertrouwen en nog meer vertrouwen.

Een moeder is ‘ontstaan’ met een oerinstinct om precies te weten (vanuit haar intuïtie, moederinstinct) wat zij en haar kindje nodig hebben. Daarom is het ook van cruciaal belang dat zij tijdens en na de bevalling in haar cocon blijft zitten! Daarom is het zo belangrijk dat zij in de weken na de geboorte van het kindje zo min mogelijk in contact komt met andere mensen, zodat zij bij zichzelf kan blijven en niet uit haar cocon wordt getrokken door iemand met een andere mening of oordeel.

De Nieuwe Aarde Kinderen bevatten ook een bepaalde ‘AAN-knop’ om hun ouders meer in verbinding te brengen met hun intuïtie. Zie het alsof ons lichaam nog honderden knopjes bevat die allemaal uit staan. Stuk voor stuk mogen ze aan gezet worden. Bij elke stap die wij zetten in onze bewustwordingsreis, gaat er weer een knopje op aan.  Deze kinderen helpen gewoon een handje mee om de Aarde in een sneller tempo te laten stijgen in frequentie.

De Nieuwe Aarde is waar we naartoe gaan. En hoe gaaf is het dat we zoveel hulp krijgen.

 

Amanda Lees